Design that heals, czyli korzyści

Świadomie projektujemy korzystając z wszelkiej dostępnej wiedzy na temat wpływu designu na zdrowie.

Badania (Evidence-based design) wskazują na zależność między projektowaniem i aranżowaniem szpitali a wynikami zdrowotnymi pacjentów.

Tworzenie wnętrz przyjaznych dla pacjenta i personelu oraz przemyślanych rozwiązań komunikacyjnych w znaczący sposób poprawia efektywność funkcjonowania każdej placówki medycznej. Do głównych zalet należy: