Design that heals, czyli korzyści

Świadomie projektujemy korzystając z wszelkiej dostępnej wiedzy na temat wpływu designu na zdrowie.

Badania (Evidence-based design) wskazują na  zależność między projektowaniem i aranżowaniem szpitali a wynikami zdrowotnymi pacjentów.

Tworzenie wnętrz przyjaznych dla pacjenta i personelu oraz przemyślanych rozwiązań komunikacyjnych w znaczący sposób poprawia efektywność funkcjonowania każdej placówki medycznej.  Do głównych zalet należy: