Centrum Zdrowia Dziecka – “Piesze Metro” 

Grafika – projekt i wykonanie: MEDICAL DESIGN STUDIO – A.R. Grafiti

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Największy i najważniejszy projekt w 2019 roku to… budowa metra w Warszawie. A precyzyjniej – realizacja projektu „Piesze Metro” dla Instytutu „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”. Nasze zadanie polegało na stworzeniu systemu ułatwiającego poruszanie się po Instytucie liczącym kilkanaście budynków.

Każda z tras ma odrębny kolor, numer i temat przewodni, np. linia niebieska nr 1 – woda, linia zielona nr 4 – las. Na „stacjach” zaprojektowaliśmy oraz zainstalowaliśmy kolorową grafikę związaną tematyką linii. Stacje mają też swoje nazwy – „Stacja Hipcio”, „Stacja Wiewiórka”. Ideą projektu jest maksymalne uproszczenie komunikacji w CZD – aby wskazać drogę wystarczy właściwie jedno zdanie, np.: „Proszę iść czerwoną linią do „Stacji Struś”. Projekt ten został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Stowarzyszenie Centruś, Fundacja BGK oraz Fundacji „Charytatywny Bal Dziennikarzy”.