Dekoracje

Proces dochodzenia do zdrowia wymaga czasu. Pobyt w szpitalu jest stresującym doświadczeniem dla pacjentów, szczególnie najmłodszych. Tworząc przyjazną przestrzeń pomagamy pacjentom czuć się dobrze. Zgodnie z nauką, która potwierdza, że postawa, motywacja i relacja z otoczeniem mają wpływ na zdrowie.

Design that heals jest projektowaniem ku zdrowiu.

Evidence based design 

Projektujemy ku zdrowiu, szczególnie z myślą o dzieciach. Wiemy, jakie znaczenie dla samopoczucie dziecka ma dobrze opowiedziana historia. Wyobraźnia uruchomiona radosnymi ilustracjami, pomaga dzieciom zachować poczucie bezpieczeństwa i pogodę ducha w trudnych, czasem bolesnych, chwilach. Nasze projekty wspierają opiekunów w wypełnianiu czasu szpitalnej codzienności i odwróceniu uwagi od trudów leczenia. Stanowią także narzędzie komunikacji, ułatwiając personelowi nawiązanie i podtrzymywanie kontaktu. 

W szpitalach dla dorosłych dekoracje tworzą przyjazną, pozytywną i spokojną atmosferę.